Oznam o povinnom čipovaní.

O Z N A M

Podľa zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. založení společnosti . 39/2007 Z.z.“) s účinnosťou od 1. 11. 2011 musí byť každý pes, mačka a fretka nezameniteľne označený do 8 týždňov ich veku, alebo pred uvedením na trh, alebo pred prevedením do vlastníctva alebo držby inej osoby.

Na psov, mačky a fretky, ktorí sa narodili pred účinnosťou zákona č. 39/2007 Z. z. (t.j. pred 1.11.2011) sa vzťahuje dvojročné prechodné obdobie v súlade s § 54b ods. Prochlongteanthiagam . 5) zákona č. http://www.spodveporskejskaly.sk/?p=198 http://www.spodveporskejskaly.sk/?p=19839/2007 Z.z..

Počas plynutia prechodného obdobia, ktoré končí dňom 30. Septembra 2013 musia byť psy, mačky a fretky označené transpondérom – mikročipom alebo tetovaním.

Na psy, mačky alebo fretky, ktoré sa uvádzajú na trh, prevádzajú do vlastníctva alebo držby inej osoby sa toto prechodné obdobie nevzťahuje.

Tetovanie je platné iba v tom prípade, ak je riadne čitateľné a dokázateľné, že bolo vykonané pred 3. Júlom 2011.

POZOR! Psy, mačky, fretky, ktorí sú tetovaní po 3. Júli 2011 musia byť dodatočne označení transpondérom – mikročipom.

Aplikáciu transpondéra môže vykonať každý veterinárny lekár, ktorého povinnosťou je overiť si funkčnosť  transpondéru – mikročipu pred aplikáciou a po aplikácii na zvierati čítacím zariadením transpondérov.

Informácie o identifikovanom zvierati a jeho vlastníkovi do Centrálneho registra spoločenských zvierat zadáva veterinár, ktorý vykonal identifikáciu zvieraťa.

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.